Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOMANUFAKTURA DRAGON”

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.manufakturadragon.pl prowadzony jest przez firmę:
„Dragon-Iwonicz” A.Szymura, M.Gąsiorowska Spółka Jawna
ul. Zagrodniki 19
38-440 Iwonicz,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092265,
NIP 6840011316, REGON 370181302,

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Manufaktura Dragon, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem www.sklep.manufakturadragon.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej galanterii skórzanej. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2. Kontakt telefoniczny, jak również przy pomocy poczty elektronicznej sklep@manufakturadragon.pl, ze Sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

3. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Wszystkie towary oferowane w Sklepie (www.sklep.manufakturadragon.pl) są nowe, oryginalne i wolne od wad

§2. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

  • klikniecie ikony „kupuję” zamieszczonej przy produkcie oraz poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej (www.sklep.manufakturadragon.pl)

  • kontakt ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej (sklep@manufakturadragon.pl)

  • kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 9:00 do 17:00.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:

- w przypadku zamówień składanych przez stronę www.sklep.manufakturadragon.pl - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia

- w przypadku zamówień składnych e-mailem lub telefonicznie - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem; pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy, wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości płatności online i kartą.

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia następuje:

a) w przypadku płatności przelewem – od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie,

b) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze – od momentu zakończenia procesu składania zamówienia (po otrzymaniu, e-maila zwrotnego z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia)

c) w przypadku płatności kartą – w chwili potwierdzenia autoryzacji karty.

4. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze od 9:00-17:00

5. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia (e-maila z potwierdzeniem zamówienia) w ciągu 2 dni roboczych Klient powinien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@manufakturadragon.pl celem potwierdzenia lub weryfikacji zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia poprzez przesłanie do Klienta informacji o zamówieniu z prośbą o jego potwierdzenie lub kontakt telefoniczny. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia w terminie 24 godzin od otrzymania zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

7. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

8. Modyfikacja lub wycofanie zamówienia jest możliwa do momentu wysłania towaru do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailem pod adresem sklep@manufakturadragon.pl

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia celem podjęcia dalszej decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu realizacji, anulowanie zamówienia).

10. Umowa sprzedaży jest zawierana w momencie wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

11. W przypadku gdy towar jest niedostępny i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci należność w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

12. Klient ma prawo do zasięgnięcia informacji na temat statusu swojego zamówienia. W celu uzyskania informacji może skontaktować się telefonicznie ze Sklepem lub sprawdzić samodzielnie, logując się na swoje konto w zakładce zamówienia.

13. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy każdym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

14. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

15. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

17. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu internetowego Manufaktura Dragon oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY

1. Czas realizacji zamówienia, to czas od momentu otrzymania zamówienia przez sklep, do momentu skompletowania zamówienia, zapakowania i przygotowania do wysyłki.

Po zrealizowaniu zamówienia przez Sklep, rozpoczyna się realizacja dostawy, co oznacza przekazanie przesyłki do spedytora i powiadomienie Klienta o nadaniu przesyłki oraz jej numerze.

2. Czas realizacji zamówienia zależy od sposobu płatności. W przypadku zapłaty przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą kredytową czas realizacji zamówienia liczony jest od otrzymanie potwierdzenia wpłynięcia środków na konto sprzedawcy.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-9 dni roboczych od daty złożenia zamówienia / potwierdzenia zamówienia Klienta. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę lub święta czas ten liczony jest od pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4. Czas dostawy towaru wynosi 1-2 dni roboczych. Sklep zastrzega, że czas ten może ulec wydłużeniu w okresie przedświątecznym lub ze względu na zdarzenia losowe (np. śnieżyce, powodzie itp.)

5. Podsumowując całkowity czas realizacji zamówienia wraz z wysyłką może wynosić od kilku godzin do kilku, czy nawet kilkunastu dni ponieważ zależy od wielu czynników jak sposób płatności, sposób dostawy, czy inne nieprzewidziane zdarzenia.

§4. ZAPŁATA CENY I KOSZT DOSTAWY

1. Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:

 a) Przelewu bankowego na konto sklepu (przedpłata)

Przy wyborze przelewu bankowego, wpłaty należy dokonać na poniższe konto:

„Dragon-Iwonicz” A.Szymura, M.Gąsiorowska Spółka Jawna
ul. Zagrodniki 19
38-440 Iwonicz

Bank Pekao I odział w Iwoniczu Zdroju

Nr konta 91 1240 2353 1111 0000 3212 2617

        b) Gotówki przy odbiorze przesyłki u doręczyciela

        c) Płatności online (przedpłata)

2. Klient, który wybrał przedpłatę jako formę płatności, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

3. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki.

  • Przesyłka kurierska "płatność przy odbiorze" – 26 zł

  • Przesyłka kurierska "po przedpłacie" – 20 zł

  • Poczta Polska ekonomiczna „po przedpłacie” - 10 zł

  • Poczta Polska priorytetowa „po przedpłacie” - 12 zł

4. Przy zamówieniu o wartości do 500,00 zł koszt przesyłki ponosi Kupujący, natomiast przy zamówieniu powyżej 500,00 zł koszt przesyłki pokrywa Sklep.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiona jest na stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i formy płatności.

6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży.

§5. DOSTAWA

1. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

2. Przesyłki dostarczane są zwykle następnego dnia roboczego od daty nadania. Jeśli Klient ma specjalne życzenia co do realizacji wysyłki (np. data dostawy) prosimy o umieszczenie takich informacji w podczas składania zamówienia lub kontakt e-mailowy lub telefoniczny z nami.

3. W dniu nadania przesyłki na adres mailowy Klienta wysyłana jest informacja o zrealizowaniu zamówienia.

4. Jeśli Klient odbierając przesyłkę od kuriera zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu, powinien sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera i odmówić przyjęcia paczki / towaru.

5. Jeśli przesyłka nie dotrze do Klienta we wskazanym wyżej terminie, należy niezwłocznie drogą mailową (sklep@manufakturadragon.pl) lub telefoniczną poinformować Sklep o nie doręczeniu przesyłki.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem że produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu.

2. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni.

3. Zwracany towar razem z dowodem zakupu i krótkim oświadczeniem zawierającym dane kupującego oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona należna kwota prosimy odesłać na adres:

„Dragon-Iwonicz” A.Szymura, M.Gąsiorowska Spółka Jawna
ul. Zagrodniki 19
38-440 Iwonicz

4. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep odeśle dowód zakupu oraz dodatkowo dokument korygujący, którego podpisaną kopię należy odesłać. Po jego otrzymaniu Sklep dokona zwrotu pieniędzy.

6. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub 30 dni roboczych przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

§7. PRAWO DO ZWROTU TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOWĄ

1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty nabycia towaru pod warunkiem zawiadomienia sklepu o wadzie w ciągu 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zaistniałej wadzie, a następnie w ciągu 7 dni odesłać towar pod adres sklepu:

„Dragon-Iwonicz” A.Szymura, M.Gąsiorowska Spółka Jawna
ul. Zagrodniki 19
38-440 Iwonicz

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego zakup (faktura VAT) oraz wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji (druk znajduje się tutaj) wraz ze szczegółowym opisem niezgodności towaru z umową.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§8. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji umowy.

2. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy Manufaktura Dragon.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd

właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.sklep.manufakturadragon.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.